Пускат луксозния хляб във Варна – 16 май 1923 г.

Рисунка на хляб

На 16 май 1923 година от варненското общинско управление издават заповед, с която регламентират цената и качеството на хляба в града. Всеки, който бил достатъчно смел, за да наруши заповедта, трябвало да бъде „най-строго наказан“.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 29 май 1923 година:

„Заповед № 85 гp. Варна 16 май, 1923 гoд.

За да съoтвeтcтвyвa цената на хляба пpoизвeждaн в града за пpoдaн на пазарните цени на брашната по силата на чл. 64а 30 от Закона за градските общини.

Зaпoвeдвaм:

0т 20 май т. г. хляба, който се произвежда в града за Продан, да се продава както следва:

а) Черния типов хляб по 5.50 лв. кгp. и

б) бeлия лyкcoзeн по 7,30 лв. кгp. Зaдaлжaвaм всички хлeбapи да пpидъpжaт строго в. определените цени на хляба, защото който се отклони, ще 6ъде най-строго наказан.

Baзлaгaм на санитарните влacтa на града да следят за точното изпълнeниe на настоящата ми заповед.
Пpoтив нарушителите да се cacтaвят актове и хлябовете да се конфискуват.

Препис от настоящата ми заповед да, се изпрати на r на Варненски Окpъж. Управител за сведение“.

ВАРНА новини

Четете още: