Отбелязваме Световния ден на телекомуникациите и информационното общество

Студио за ръководене на телевизия

Днес отбелязваме Световния ден на телекомуникациите и информационното общество.

Празникът е посветен на създаването на Международния съюз по далекосъобщения. Това е една от най-престижните агенции към Организацията на обединените нации, а България е една от първите държави, които се присъединяват към нея.

На 27 март 2006 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, която обявява деня 17-ти май, за Световен ден на информационното общество.

ВАРНА новини

Четете още: