Стара Варна отбелязва празника на светите братя Кирил и Методий – 24 май 1924 г.

ВАРНА новини лого

Катедралният храм "Св. Успение Богородично" през 30-те години на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека (catalog.libvar.bg).

На 24 май 1924 година във Варна отбелязват тържествено паметта на Св. Св. Кирил и Методий. Благодарение на „Варненски общински вестник“ виждаме по каква програма било извършено тържеството:

„За отпразнуване народния празник „Св. Кирил и Методий“ — чествуване паметта на Славяно-Бъпгарските просветители светите братя Кирил и Методий комисията състояща се от представителите на всички училища и учреждения, моли всички г. г. гражданки и граждани да вземат най-живо участие в празненството, което ще стане по следния ред:

I.

Ще се отслужи божествена литургия в съборната църква „Успение Пресветая Богородица“, която ще се извърши точно в 9 1/2 часа сутринта.

II.

Шествия към пазарния площад.

От съборната църква отпочва шествие на чело: църковните хор и иконата на Св. Просветители, носена от ученици; църковен хор с духовенството; Окр. Управител, Началника и офицерите от гарнизона; Общинската Тричленна Комисия; Началника на Окръжното Трудово Бюро и началниците на останалите учреждения всички с подведоствените си чиновници; бившите учители, училищното и църковно настоятелства, гражданките и гражданите и пр. към пазарния площад, където в опреден павилион, ще се извърши молебен.

На пазарния площад до 9 1/2 часа се събират и заемат определените им места ученици от всички видове училища, войскови части/дружества и пр. както следва; На западната страна части от гарнизона, специални училища, дружества, опълченци, добровол. д-во „Сливница“, Черноморски Юнак, колfездачи конгресисти, занаятчии и пр.на северната — ученици от Девическата, Мъжка, Руската гимназии, Търговс. училище и Академията;

на юг първоначалните училища и прогимназии, а на източната страна инородни ученици и пр., а зад тех граждани и гражданки.

Щом се свърши молебена, ще се изпее химна на Св. Братя от учащи в средни и прогимназиални училища, съпроводени от воената музика и ще се държи реч от учител,

След горното се отпочва в две посоки шествия начело с военни музики и то така:

1) От пазарния площад към ул. Преславска, Солунска, Фердинанд, Цар-Борис и спира пред общинското управление на площад Независилост и където чрез народно хоро завършват празника. Участват всички първоначални училища и прогимназии в редове от 8 души.

2) От пазарния площад през ул. „Д-р Пюскюлиев, Ар Конак, х. Димитър, Нишка, Сливница, 6 Септемпри, Цар-Борис, Площад Hезависимост.

Девическата, Мъжката и др. гимназии, Юнаци, Колоездачи, Представители на Д-ва Конгресистите Гражданството и пр. след народното хоро се разотиват.

III

След обед в 4 часа учениците от прогимназии, гимназии и пр. събрани в училищата си, наредени в редове и придружени от учителити си, отиват в приморската градина, където се отпочват хора, игри.

Улиците през които минава шествието, а особено училищата ще бъда украсени с народни знамена и зеленина.

Умоляват се г. г. гражданките и гражданите да спазват точно реда и изпълнението на програмата и да се подчиняват на разпоредителите по праздненството“.

ВАРНА новини

Четете още: