Варненци са сред най-дълголетните в страната

ВАРНА новини лого

Снимка: Андрей Андреев, ВАРНА новини.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 74.2 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) тя намалява с 1.2 години. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от Териториално статистическо бюро – Североизток. Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-висока от средната за страната – 73.6 години.

Област Варна, заедно с областите Кърджали (75.5), София (столица) (74.9) и Благоевград (74.3), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (70.5) и Монтана (70.6 години).

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 70.8 години, докато при жените е с 6.9 години по-висока – 77.7 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

Спрямо 2011 през 2021 г. средната продължителност на живота в област Варна намалява с 0.2 години. При мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.4 години, докато при жените тя остава непроменена. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2013 – 2015 г. и 2014 – 2016 г. – 7.0 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.

ВН

Карта със средната продължителност на живота по области
Източник: Териториално статистическо бюро – Североизток.

Четете още: