Представиха възможностите за създаване на индустриален парк пред бизнеса във Варна

ВАРНА новини лого

Потенциала и възможностите за създаване на индустриален парк на територията на Западна промишлена зона /ЗПЗ/ и с. Тополи бяха представени от екипа разработил Плана за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Варна за периода 2021-2027г. пред представители на бизнеса в града.

В срещата участваха още кметът на район „Вл. Варненчик“ Николай Костадинов, в чийто район се намира зоната, зам.-кметът на район „Младост“ Бранимир Георгиев, както и представители на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Варна.

Надежда Петкова от екипа, обясни, че територията на Западна промишлена зона и с. Тополи попадат в т. нар. приоритетна зона за въздействие, определена в ПИРО с най-голям потенциал за икономическо развитие, а представителите на бизнеса могат да бъдат преки бенефициенти и да се възползват да привлекат финансиране по реда на Закона за индустриалните паркове. Обяснени бяха изискванията, необходимите документи и стъпките за регистрация на индустриалните паркове, възможностите за финансиране през новия програмен период по програмите – „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Програма за научни изследвания иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Развитие на регионите“ и др.

Екипът отговори на множество конкретни въпроси на представителите на бизнеса, свързани със собствеността на терените, начините за кандидатстване и регистрация на индустриалния парк, възможностите за създаване на партньорства, в т. ч. за съвместно управление на предоставените средства и други. Срещата приключи с  размяна на контакти, ангажимент за предоставяне на последваща детайлна информация и продължаване на дискусията по различни комуникационни канали.

ВН

Прочетете още:

469 свободни места във Варна са обявени за класиране в детските ясли на 20 юни