Емил Радев към ЕК: Как ще се спази принципът на субсидиарност при законодателство за признаване на родителството в ЕС?

ВАРНА новини лого

Емил Радев

Защитата на интересите на децата и спазването на принципа на субсидиарност при разрешаването на трансгранични казуси в областта на семейното право бяха във фокуса на провелата се дискусия в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. В рамките на заседанието бе обсъдено предстоящото законодателно предложение на Европейската комисия относно признаването на родителството в ЕС.

„Факт е, че темата за признаване на родителството в Европейския съюз ни изправя пред сериозен проблем. Имам предвид, че към момента всяка държава-членка прилага свое собствено законодателство за признаване на актове за гражданско състояние като родителството, издадени в друга страна от ЕС. Това важи и за признаването на съдебни решения относно родителството, издадени в друга държава-членка”, коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Като изтъкна че семейното право е изцяло в компетенциите на държавите-членки, той изрази опасения, че при сериозно навлизане в тази област може да бъде нарушен принципът на субсидиарност.

„Как Европейската комисия смята да преодолее разликите в материалноправните правила и стълкновителните норми на държавите-членки относно установяването на родителство и признаването на решения, свързани с него?”, попита Радев, като се обърна към Мария Вилар Бадиа от Дирекция „Правосъдие” на ЕК, която представи подготвяната законодателна инициатива.

Българският евродепутат обърна специално внимание на възможността в усилията да се разрешат сложните трансгранични случаи да се стигне до дискриминация при казуси на национално ниво. „В крайна сметка не можем да си позволим дадена двойка да бъде изправена пред две различни решения в една и съща държава-членка в зависимост от това дали има или не трансграничен елемент в установените взаимоотношения”, мотивира се Емил Радев.

В отговор от ЕК увериха, че регламентът, по който работят, не се намесва в начина на установяване на родителство в държавите-членки. Всяка страна сама решава дали да усъвършенства позицията на семействата в национален план, но на европейско ниво трябва да се гарантира, че има приемственост на семейните връзки, каквато се изисква за свободното движение в ЕС, обясни Мария Вилар Бадиа. По думите й законодателната инициатива на ЕК цели да запълни празноти в европейските правни инструменти, за да защити децата и правото им на свободно придвижване в ЕС, независимо как са заченати или родени и как е сформирано тяхното семейство.

Родителството трябва да се установява според унифицирано приложимо право, за да има общи правила кои съдилища да разглеждат казусите и общи процедури за признаване на съответните документи, отбеляза Мария Вилар Бадиа и допълни, че по силата на бъдещия регламент трябва да възникват правни задължения за всички държави-членки. Тя уточни, че новите правила няма да засягат признаването на родителство, установено в трети страни извън ЕС. Предвижда се европейско удостоверение за родителство по примера на европейското удостоверение за наследници в съответствие с правния режим по местоживеене.

От направените изказвания стана ясно, че за приемането на новите правила е необходимо единодушие, каквото трудно би могло да се постигне между държавите-членки. От ЕК очакват обаче законодателното предложение да бъде изготвено до края на годината, като се работи съвместно с експертна група, а междувременно тече и обществено допитване. „Целта на инициативата е да се защитят правата на децата при трансгранични ситуации и да се намалят съдебните и административните разходи, свързани със завеждането на дела за родителство”, подчерта Мария Вилар Бадиа.

Четете още:

Кирил Петков ползва ГЕРБ, за да вдигне ветото на Северна Македония. От партията на Борисов не знаят