Модернизират ветеринарните амбулатории във Варненско – 14 юни 1914 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 14 юни 1914 година председателят на Варненската постоянна окръжна комисия адресира писмо до общинските кметове в селата на които има медицински и ветеринарни амбулатории. В него той посочва, че е необходимо да час по-скоро да набавят материалите нужни за модернизация на амбулаториите. Писмото е публикувано във „Варненски окръжен вестник“ от 20 юни с.г.:

„Г-н Кмете,

Съгласно чл. 28 от закона за народното здраве, предлага Ви се незабавно да вземете мерки да се набавят за медицинските и ветеринарни амбулатории в общината Ви, нуждните материяли за осветление, отопление, канцеларски материали, включително плащане разходите за подадената официална кореспонденция от амболаториите.

за Председател: А. Иванов“.

ВАРНА новини

Четете още: