Служител в Министерство на правосъдието получи акт за извършено нарушение

ВАРНА новини лого

През март 2022 г. Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Главния инспекторат на Министерски съвет за проверка, свързана с евентуално извършено нарушение от длъжностно лице от Министерство на правосъдието, във връзка с изготвен протест. Изготвен е протест против заповед на министъра на правосъдието, издадена по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, пише Burevestnik.bg.

В хода на проверката от Главния инспекторат на Министерски съвет е установено, че директор на дирекция „Правни действия“ към Министерство на правосъдието е извършил нарушение като не е изпратил на съда в определения от закона 3-дневен срок жалба и протест, заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта на съда.

В доклад, изпратен до ВАП от Главния инспекторат на Министерски съвет, е отразено, че на длъжностното лице е съставен акт за установяване на административно нарушение за едно от посочените административни нарушения, свързано с неизпращане на протеста на прокуратурата в законоустановения срок до съда.

След запознаване с представените констатации, ВАП сезира отново ръководителя на Главния инспекторат на МС в съответствие с правилата на чл.307 от АПК, с които е регламентиран редът за налагане на наказания за всички извършени нарушения.

Четете още:

Радев предупреди Петков: Всяко хитруване за РСМ ще има тежки последствия