Издирват документ за собственост на животни във Варненско – 19 юни 1910 г.

ВАРНА новини лого

Вършеене на снопите в с. Суворово (Козлуджа). Мъж с диканя, теглена от волове. Снимка: Варненска дигитална библиотекаcatalog.libvar.bg.

На 19 юни 1910 година градоначалникът на селско-околийското управление на Варна адресира писмо до местните управници. В него той посочва, че някой си Митю Лефтереов от село Чатма е изгубил свидетелствата си за собственост на 2 вола. От управниците се искало да разпространят въпросното съобщение, за да може да се помогне на Лефтеров.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 28 юни 1910 година:

„Митю Лефтеров от с. Чатма, околията ми, е изгубил двете свидетелства за правособственост на два вола под № № 12106 и 12107, серия 5/1898, вместо които са издадени дубликати под № № 980 и 981 от 11 того, за това оригиналите, ако се укажат негде, да се считат за невалидни.

Горното като съобщавам, първите моля на последните предлагам да наредят за разгласяването му.

Окол. Началник: Г. Михаилов Секретар: Ив. Д. Доков

Изпраща се, в препис до Г.Г. Варненски град. Кмет и полиц. Пристави на първия, с молба, за разгласяване, на вторите – за знание“.

ВАРНА новини

Четете още:

Определят цените на зеленчуците във Варна – 18 юни 1923 г.