Тровят уличните кучета във Варна – 23 юни 1893 г.

Картина на куче

Снимка: Фейсбук.

На 23 юни 1893 година кметът Ноев издава обявление, в което съобщава че от 28 юни ще започне тровенето на улични кучета в града. За да не стават грешки, той призовал всеки, който иска кучето му да не пострада, да закачи огърлица на своето животно. Това било знак, че кучето има стопанин и не подлежи на отравяне.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 2 юли с.г.:

„ОБЯВЛЕНИЕ
№4615

Гр. Варна 23 Юний 1893 год.

Варненското Градско-Общинско Управление известява за всеобщо знание, че от 28 того ще почне ще почне в Варна тровението на безстопанските кучета, то всеки гражданин имеющ луксозно или друго куче треба да окачи на такивато огърлица без каквто знак ще бъдат отравяни.

За Кмет: Г. Ив. Ноев“.

ВАРНА новини

Четете още:

Забраняват събирането на липов цвят във Варна – 22 юни 1933 г.