„Преместват“ варненска фабрика за лимонада – 4 юли 1891 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

През юли 1891 година от варненска общинска община забелязват лошите условия на работа във фабриката за производство на сода и лимонада на някой си Иосиф Дрекслер. За да предпази варненци от бъдеща опасност, кметът Иван Мънзов издава постановление фабриката да бъде преместена. Целият документ е публикуван във „Варненско общински вестник“ от 11 юли 1891 година:

„№173

Гр. Варна, 4 Юлий 1891 г.

Подписаний и. д. Кмета на Варненската Градска община, като взимах пред вид протокола на комиссията вх. № 5288, която бе натоварена с приказ №156-91 г. да прегледа да ли зданието, в което се помещава фабриката за сода и лимонада на Иосиф Дрекслер отговаря на целта, според мнението на която, изложено у същий, въпросното здание не отговаря за фабрика нито в хигиеническо, вито в строително отношение, въз основание на чл. 88 пункт 17 от закона за Градските общини,

Постанових:

Ст. I. Давам един месечен срок на Иосиф Дрекслер да вдигне фабриката си за сода и лимонада от зданието, в което по настоящем се тя помещава, 1-ий уч., и я премести на място и в здание съответствующе за занаята му, одобрено предварително от Общинското Управление.

Ст. II. Испълнението на тоя ми приказ, срока на който да се счита от като се съобщи той в препис Дреклеру, възлагам Градскому Ревизору.

И. д. Смета: Ив. Мънзов“.

ВАРНА новини

Четете още: