Производствените цени в ЕС растат с 36,4% в България с 47,7 на сто

ВАРНА новини лого

Цените на производител в промишлеността се увеличиха с 0,8 на сто в Европейския съюз и с 0,7 на сто в еврозоната през май в сравнение с април. Това сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат, цитирани от БТА. През април 2022 г. спрямо март показателят се увеличи с 1,3 на сто в ЕС и с 1,2 на сто в еврозоната.

В годишно сравнение през май цените на производител в промишлеността в ЕС се покачиха с 36,4 в ЕС и с 36,3 в еврозоната.

В България производствените цени в промишлеността се повишиха с 0,1 на сто през май спрямо април, когато бяха на равнище от 4,1 на сто.

Родните цените на производител в промишлеността през май в сравнение със същия месец на 2021 г. бележат ръст с 47,7 на сто. За периода януари – май 2022 г., отново в годишно сравнение, средноаритметичното увеличение на цените на производител е 45,04 на сто, сочат данните на Евростат.

Месечно сравнение по основни промишлени сектори и по страни членки

Производствените цени в промишлеността в ЕС през май спрямо април са се увеличили в секторите:

+ 1,7 на сто за междинните стоки,

+ 1,4 на сто за нетрайните потребителски стоки,

+ 0,8 на сто за дълготрайните потребителски стоки,

+ 0,6 на сто за капиталовите стоки и

+ 0,1 на сто за енергийния сектор.

Цените в цялата промишленост в ЕС, с изключение на сектор енергетиката, се повишават с 1,4 на сто.

Цените на производител в промишлеността в еврозоната през май в сравнение с предходния месец нарастват както следва:

+ 1,7 на сто за междинните стоки,

+ 1,3 на сто за нетрайните потребителски стоки,

+ 0,9 на сто за дълготрайните потребителски стоки и

+ 0,6 на сто за капиталовите стоки.

Единственият сектор в еврозоната, в който цените на производител намаляват е енергетика – 0,2 на сто. С изключение на него, цените в цялата промишленост се повишават с 1,3 на сто.

Сред страните членки на ЕС, за които има налични данни, най-високите месечни ръстове на производствените цени в промишлеността са регистрирали Финландия (+5,5 на сто), Естония (+5,4 на сто) и Литва (+4,9 на сто).

На другия край на скалата, страните регистрирали спадове на цените са Ирландия (-19,4 на сто), Словакия (-4,4 на сто), Холандия (-0,8 на сто), както и България и Франция (-0,1 на сто за всяка).

Годишно сравнение по основни промишлени сектори и по страни членки

В ЕС цените на производител в промишлеността през май 2022 г. в сравнение с май 2021 г. се увеличиха в секторите:

+ 92,9 на сто за енергетика,

+ 25,4 на сто за междинните стоки,

+ 13,2 на сто за нетрайните потребителски стоки,

+ 9,7 на сто за дълготрайните потребителски стоки и

+ 7,8 на сто за капиталовите стоки.

Цените в цялата промишленост, с изключение на сектор енергетика, отчитат нарастване с 16,7 на сто.

Производствените цени в промишлеността в еврозоната за същия период се покачиха:

+ 94,4 на сто за енергетика,

+ 25,0 на сто за междинните стоки,

+ 12,3 на сто за недълготрайните потребителски стоки,

+ 9,1 на сто за дълготрайните потребителски стоки и

+ 7,5 на сто за капиталовите стоки.

Без да се вземат предвид цените в сектор енергетика, цените в останалите основни промишлени сектори в еврозоната се увеличиха с 16,0 на сто.

Сред страните от ЕС, за които фигурират данни, производствените цени в промишлеността се увеличиха във всички държави, като най-високите годишни ръстове регистрираха в Дания (+59,8 на сто), Румъния (+59,2 на сто) и Естония (+53,1 на сто).

От Tribune.bg

Четете още: