Тема с продължение: Областният управител на Варна със становище за сигнала за злоупотреба със служебно гориво

ВАРНА новини лого

Благомир Коцев Снимка Пресфото БТА/свободен сайт

По повод материала „По сигнал на депутати от ГЕРБ-СДС: ДАНС проверява Областна управа – Варна за злоупотреба със служебно гориво” Благомир Коцев разпространи писмо до медиите.

„ВАРНА новини“ публикува гледната точка на областния управител без редакторска намеса:

През вчерашния ден (06.07.2022г), беше разпространена информация в някои местни сайтове, целяща да внуши у читателите, че в сградата на Областна администрация Варна, едва ли не, са нахлули служители на ДАНС, за да разследват злоупотреба от страна на областния управител със служебно гориво.

В тази връзка, се чувствам длъжен да внеса яснота по случая и да разсея съмненията, които целят да опетнят както поверената ми институция, така и мен самия.

От момента на встъпването ми в длъжност, срещу мен се води яростна политическа битка, граничеща с репресия от страна на ГЕРБ, като за целта се използват всички възможни средства, включително сигнали до различни институции, целящи предизвикване на безкрайни проверки, от които след това да произведат „сензационни“ разкрития, предоставяйки ги удобно на широката общественост.

И за да не бъда голословен, а и понеже нямам какво да крия, ще ви запозная с конкретния казус, предизвикал множество проверки от страна на всевъзможни институции, по подадени сигнали от „съвестни граждани“.

Във връзка с увеличения поток и масовото навлизане на украински бежанци в периода около 14.04.2022г. на територията на град Варна и областта и невъзможността за настаняване на всички нуждаещи се, възникна спешна необходимост от пренасочване на част от тях (предимно майки с малки деца) към свободни места в гр. Китен, област Бургас.

Предвид горепосоченото, късния час и възникналата кризисна ситуация, се наложи да предприемем спешни мерки по организаране настаняването им, както и необходимостта за зареждане на гориво на два украински автобуса, превозващи нуждаещите се украински граждани до гр. Китен. Това беше извършено по устно нареждане на г-н Васил Величков от централния щаб към Министерски съвет, като най-евтин и бърз вариант за изхода от ситуацията.

Ето как на 14.04.2022г. в 20:19 ч. и 20:26 ч. се стигна до така коментираното зареждане с гориво на два украински автобуса с рег.номера: ВН 2290 КА и ВН 4734 РО, от бензиностанция Лукойл България на обща стойност 927,00лв., като заплащането действително е извършено с карта на Областна администрация Варна. Това обяснява и защо областният управител е заредил два пъти по 150 л. гориво, при положение, че действително не управлява танк, както иронично се бе изразила г-жа Славена Точева, народен представител от ГЕРБ.

На фискалния бон действително е изписан номера на служебния автомобил на областния управител на град Варна, поради простата причина, че всяка служебна карта за гориво е зачислена към конкретен служебен автомобил. Гореизложеното лесно може да се провери и потвърди, след преглед на записите от камерите, разположени на въпросната бензиностанция в посочения ден и час.

Областна администрация Варна все още не беше получила финансиране по изготвения и представен бюджет в Министерски съвет, във връзка с приемането на територията на Република България на лица, напуснали пределите на Украйна в резултат на военните действия, което наложи извършването на разхода да бъде в рамките на утвърдения бюджет на администрацията за 2022 г.

Държа да подчертая, че впоследствие въпросните разходи за гориво са утвърдени от Министерски съвет, като част от бюджета на администрацията, разходван за месец април 2022г.

От ПП ГЕРБ, обаче явно не могат да си представят, че е възможно някой да управлява, без да присвоява средства за лични нужди и изглежда подават сигнал след сигнал до различни институции. Ето само част от проверките и сигналите, на които се налага да отговарям през последните месеци:

1. Заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подадено на 27.04.2022г. от Славена Точева, депутат от ГЕРБ, съдържащо въпроси относно сформирането на Център за съдействие на бежанци от Украйна в Двореца на културата и спорта – Варна, както и за постъпилите средства по дарения.

2. Отново Заявление по ЗДОИ, входирано от Славена Точева, но този път от дата 16.05.2022г., преповтарящо предходните въпроси и допълнено с искане за информация, относно горецитираното зареждане на украински автобуси. И по двете заявления съм предоставил отговор в законоустановения срок, въпреки дадените пресконференции от местната организация на ГЕРБ и опитите за внушение в обратното.

3. Отправено запитване с дата 04.05.2022г. от г-жа Славена Точева, депутат от ГЕРБ до Министър – председателя на Република България Кирил Петков, относно „получен сигнал от граждани“ за зареждане на 14.04.2022 г. на служебен автомобил на областния управител на Област с административен център Варна.

4. Проверка по Сигнал от КОНПИ от 18.05.2022г., относно отчетните документи за служебните автомобили на администрацията, касаещи зареждането с гориво през месец април 2022г.

5. Проверка от ДАНС по Заповед от 18.05.2022г. на директор на СД „Класифицирана информация“, отново за същите разходи и период.

Уважаеми дами и господа, до този момент не считах за нужно да излизам с официално изявление по темата, тъй като няма от какво да се притеснявам, след поредната медийна атака от 06.07.2022г и опитите за разпространение на невярна информация за нахлуване на служители от ДАНС в сградата на Областна администрация Варна, вече няма как да остана безучастен.

За мен е важно жителите на област Варна да бъдат запознати с фактите такива, каквито са, и да са спокойни, че подобни медийни и политичеси хватки не са в състояние да ме разколебаят от начертаните цели за бъдещето на поверената ми институция.

С уважение,
БЛАГОМИР КОЦЕВ
Областен управител на област с административен център Варна