Помагат на земеделски работници във Варна – 16 юли 1921 г.

ВАРНА новини лого

Вършеене на снопите в с. Суворово (Козлуджа). Мъж с диканя, теглена от волове. Снимка: Варненска дигитална библиотекаcatalog.libvar.bg.

През юли 1921 година възниква преждевременно се изчерпва храната за работниците в зеленчуковите градини на Варна. Тричленната комисия се активизира и постановява да бъдат отпуснати средства, за да може положението да се стабилизира. Постановлението под № 34 е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 7 август 1921 година:

„Гр. Варна, 16 юли 1921 год.

Подписаните, съставляющи постоянното присъствие на Варненската Градска община, в състав: Председател на тричленната комисия Ю. Пекарев и членове: Д-р Н. Бочев и инженер Илия Христов, като взехме пред вид, че храната на работниците при общинските зеленчукови градини се е вече свършила и че е необходимо още днес да се доставят за целта 2- торби брашно, 6 тенекии мас и 100 кгр. Булгур, в основа на на чл. 156 от закона за отчестността по бюджета и п. 9 от окръжното №4660 от 26 IV 921 год.,

ПОСТАНОВИХМЕ:

Да се отпусне на общинският бирник Йовчо Савов един аванс от 10000 лева от § 36 п. 29 и на бюджета за доставката на 20 торби брашно, 6 тенекии мас и 100 кг. Булгур, нужни за храна на работниците при зеленчуковите градини, като доставката се извърши от комисия и състав: члена от тричленната комисия инженер Илия Христов, общински контрольор Т. Раев и зам. Общински градинар Стефан Савов.

Председател: Ю. Пекарев.
Членове: Д-р Н. Бочев.
Инженер Ил. Христов“.

ВАРНА новини

Четете още: