Окръжен съд – Варна призна глоба, наложена на българин в Австрия

ВАРНА новини лого

Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Австрия на 51-годишния Станислав Ст. за това, че на 11.10.2021 г. управлявал в населено място моторно-превозно средство под въздействието на алкохол. За нарушението му е била наложена глоба от 2 541 евро. Решението на австрийските власти е влязло в сила на 05 януари тази година.

За прилагане на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави – членки на Европейския съюз, австрийските власти са изпратили удостоверение, което съдът прецени, че отговоря на законовите изисквания.

Съдебният състав на Окръжен съд – Варна реши, че не са налице основания за отказ, поради което призна решението на европейската държава и задължи Станислав Ст. да плати финансовата санкция от 2541 евро с левова равностойност – 4968 лева.

Решението на съда се изпраща на ТД „НАП – Варна“ за изпълнение, незабавно след влизането му в сила.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Четете още: