Населени места в област Варна без ток на 29 юли

без ток

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Щипско.

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрина – абонатите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Игнатиево и с. Доброглед и прилежащите им вилни зони.

На 29.07.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Провадия – ул. Климент, ул. Гроздьо Желев, ул. Никола Вапцаров, ул. Бойчо Желев, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Иван Рилски, ул. Камчия, ул. Христо Ганчев, ул. Любен Каравелов, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Украйна, ул. Райко Даскалов, ул. Хан Крум, ул. Алеко Константинов, ул. Козлудуй, ул. Петър Моллов, ул. Хаджи Димитър, ул. Цанко Церковски, ул. Искър, ул. Сан Стефано, ул. С лавянска, ул. Измътец, В И К – Варна ООД.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. в районите на гр. Провадия – ул. Камчия, ул. Цанко Церковски, ул. Желез Йорданов, ул. Иван Аксаков, ул. Измътец, ул. Матей Стоянов, ул. Мураданларска, ул. Опълченска, ул. Киро Радев, ул. Янко Сакъзов.

На 29.07.2022 от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Близнаци, с. Приселци – южната част на селото.

На 29.07.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Провадия – ул. Стефан Шиков, ул. Теменуга, ул. Христо Илиев Коев, електрозахранени от ТП ПС Ерека и МТП 41 Провадия.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Рояк, с. Чайка, с. Тутраканци, с. Бозвелийско.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Златина.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Караманите, с. Червенци, с. Стефан Караджа, с. Генерал Колево, с. Радан Войвода.

В периода 27.07.2022 – 29.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дръндар, с. Николаевка .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Войводино.

 

Вижте още:

Райони във Варна без ток на 29 юли