Райони във Варна без ток на 29 юли

без ток

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Бриз – ул. Петър Скорчев № 4.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – ул. Добри Войников 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, ул. Княз Николаевич 44, 46, 52, ул. Любен Каравелов 69, 77, ул. Найден Геров 35, 37, 46, 48, бул. 8-ми Приморски полк 122.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Аспарухово – м-ст Вилите, СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“.

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, част от м-ст Евксиноград, част от м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, електрозахранени от МТП 964. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН в района така, че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в посочените райони.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, м-ст Изгрев – бул. Христо Смирненски № 76, ул. Перуника, ул. Латинка, ул. Букет, ул. Хортензия, ул. Малина, ул. Циклама, ул. Гардения, ул. Дъб, ул. Маточина, ул. Мир № 65, 68, 73.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 14:00 ч. в районите на м-ст Изгрев, м-ст Пчелина , ВиК гр. Варна на ул. Прилеп, ул. Прилеп.

В периода 28.07.2022 – 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Виница – ул. Константин Павлов № 15.

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Бриз – ул. Петър Скорчев № 4.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – ул. Добри Войников 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, ул. Княз Николаевич 44, 46, 52, ул. Любен Каравелов 69, 77, ул. Найден Геров 35, 37, 46, 48, бул. 8-ми Приморски полк 122.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Аспарухово – м-ст Вилите, СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“.

В периода 25.07.2022 – 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, част от м-ст Евксиноград, част от м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, електрозахранени от МТП 964. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН в района така, че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в посочените райони.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, м-ст Изгрев – бул. Христо Смирненски № 76, ул. Перуника, ул. Латинка, ул. Букет, ул. Хортензия, ул. Малина, ул. Циклама, ул. Гардения, ул. Дъб, ул. Маточина, ул. Мир № 65, 68, 73.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 14:00 ч. в районите на м-ст Изгрев, м-ст Пчелина , ВиК гр. Варна на ул. Прилеп, ул. Прилеп.

В периода 28.07.2022 – 29.07.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Виница – ул. Константин Павлов № 15.