Обявяват началото на ловния сезон за птици във Варненско – 29 юли 1893 г.

Рисунка на ловец

В края на юли 1893 година от Варненското окръжно управление излизат с важна информация за ловците. В обявлението се съобщават дати, в които се разрешава лова на дадени птици като изрично се посочва, че дадени породи са защитени целогодишно.

Отговорността за оповестяването е падала върху общинските кметове. Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 20 август 1893 година:

„№206

Въз основание обявлението на Финансовото Министерство №8435 от 19-й Март 1885 година, заповедвам:

1) От 1-й Август да се открие ловът на падпадъците, препелиците, дивите гълъби и гургурлиците, а от 15-й Август за всичките останали диви птици, с исключение на бекасите и бекасините (горски и водни шлуки) които се ловят само и през Октомврий, Март и Априлий и на дребните нейни птици, и които се хранят с вредителни инсекти, ловът на които е забранен през цялата година.

2) В Кестиричското и Евксиноградското землища за всички без разлика, строго забранявам ходението на лов.

3) Най-голяма гласност да се даде на настоящия приказ чрез Общ. Кметове.

4) Г. г. Околийските Началници да поставят строг наздор и да преследват нарушителите на настоящия приказ.

5) Препис от тоя прикац да се испрати до Г.г. Окол. Началници и Общ. Кметове за испълнение, а в М-то на Финансите за сведения.

гр. ВАРНА, 29-й юлий 1893 год.

Окр. Управител: Драсов.
Финансов чиновник: Добриновский“.

ВАРНА новини

Четете още: