Помагат на варненско гимнастическо дружество – 30 юли 1893 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 30 юли 1914 година в общината се взема решение за безвъзмездна помощ към гимнастическото дружество „Черноморски юнак“. Причината е, че от дружеството имат дългове след като теглят кредит, за да построят салон.

Съобщението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 2- август 1914 година:

Протокол № 78 от 30 юлий:

1) Докладва се молбата на Варненското гимнастическо дружество „Черноморски юнак“ за истегляване под гаранцията на общината на 70,000 лева от Българската народна банка по разрешения заем от 80,000 лева.

Съвета реши: разрешава на кмета да подпише като поръчител запис по текуща сметка за да изтегли Варненското гимнастическо д-во „Черноморски Юнак“ 30,000 лева от Българската Народна Банка за изплащане дългът на същото дружество към същата банка от 20,000 лева под гаранцията на общината и други дългове по направата на гимнастическия салон, които изплащания да станат под контрола на общинския контрольор.

ВАРНА новини

Четете още: