Привикват наборниците във Варна – 31 юли 1893 г.

Военни в началото на миналия век

Военни с парадна униформа и оръжие в началото на миналия век, пощенска картичка. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

В последния ден на юли 1893 година от варненско общинско управление информират, че младежите, които ще отбиват военната си служба трябва да издадат свидетелство от общинския кмет. Въпросното свидетелство е необходимо за наборната комисия.

Спестяването на тези процедури не спасявало младите от техния воински дълг към отечеството. Веднъж навършили 20 години те рано или късно щели да бъдат намерени и вкарани в казармата без право на избор. Въпросното обявлението №5757 е публикувано във Варненски общински вестник от 1 август 1893 година:

„Град Варна, 31 Юлий 1893 год.

Вследствие отношението на 13 Полково Военно Окръжие от 23 того под №1102 и на основание § § 6, 7, 8 и 9 от „Закона за новобранци в Българската войска“ известявам за знание на всички младежи от гр. Варна които подлежат на бъдещите набори, трябва да се снабдят със свидетелства от Общ. Кмет, че са записани в призивний участък според § § 9 и 10 от горецитирания закон. Понеже никой от тях няма да бъде допуснат за прегледвание от наборната коммиссия и след свършванието на набора, този младеж който е навършил 20 год възраст и не притежава подобно свидителство, ще се взема в войската като отклонивш без право на жребие.

Кмет: Р. Матеев
Секретар: Д. Мутафов
Н-к на Администр. Отделение: К. Неделчов“.

ВАРНА новини

Четете още: