Заставят ветеринарите във Варненско да се отнасят по-отговорно към дейността си – 1 август 1925 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 1 август 1925 година окръжният лекар Вербов адресира писмо до ветеринарите и фелдшерите във Варненско. В документа той изисква от тях да се отнасят по-отговорно към качеството на хранителните продукти и при най-малки съмнения да вземат проби за анализ. 

Писмото е публикувано във „Варненски окръжен вестник“ от 7 август с.г.:

„Варненската Бактериологическа и противобесна станция с писмо под №162 от 1 юлий н.г. донася, че за да се ограничи широко разпространената фалшификация на хранителните, питейни и други общоупотребителни продукти и за премахване лошите последици от нея, при Варненската Бактериологическа и противобесна станция се откри химически отдел за химическо изследване на съестните продукти, води и др.

Проби изпратени за анализ от околийските лекари, градските лекари и участъковите фелдшери на хранителни и питейни вещества ще се анализират в лабараторията при споменатата станция безплатно. Водите за пиене ще се изследват също безплатно.

За анализи на проби от хранителни и питейни продукти, които са се указали фалшифицирани или вредни за употребление, за тех ще се събира от лице или здружение следуемата се такса.

Като имат пред вид горното и издадените до сега наредби от Главната Дирекция на Народното Здравеумоляват се всички г. г. околийски и градски лекари и участъкови фелдшери: 1) да упражняват поефикасен контрол върху всички общоупотребяеми предмети, за да се ограничи фалшификацията и се даде на населението от окръга по-здрава храна и по такъв начин то да се предпази от заболявания; 2) да се следи от същите за фалшификацията на хранителните продукти, като при най-малко съмнение се вземат проби за анализ, които да се изпращат по установения от закона ред до станцията.

Окръжен лекар: Д-р Д. Вербов“.

ВАРНА новини

Четете още: