Изискват от варненски предприемачи да декларират имущество и активи – 3 август 1923 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 3 август 1923 година председателят на Варненската градска общинска тричленна комисия издава заповед, с която заставя притежателите на определи предприятия и/или машини да подадат декларации в общинското управление. Готовите екземпляри на документа се намирали при касата на общинското управление. От предприемачите се изисквало единствено да платят сумата, необходима за тяхното напечатване.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 9 август 1923 година:

„гp. Варна, 3 август 1923 гoд. § 1

Пoдпиcaний Председател на Bapнeн. Градска Oбшинcкa Тричленна Комисия, като взех предвид чл. 65 от закона за градските общини, ЗАПОВЕДВАМ:

В срок от 15 дни от датата на настоящата ми заповед, всички притежатели на мелници, дъскорезачници, тъпавици, дараци, машини-резачки за дърва, маслопроизводни машини и вършачни в района на поверенната ми община да подадат декларации в общинското управление, отделение бюро за налози, по отделно за финансовите 1922/923 и 923/24 г. за облагането им с данък, съгласно чл. 88 п. 8 от закона за град. Общини.

Готови напечатани декларации се намират в Общинското Управление при касата, от гдето стопаните на гореспоменатите заведения и машини, могат да си получат нуждното им количество екземпляри, срещу костуемата за напечатването им стойност,

Неизпълнителите на настоящата ми заповед, ще бъдат глобявани до 500 лв.

Председател: (п) Хр. Мирски.

Секретар: х. К. Иванов“.

ВАРНА новини

Четете още: