Община Ветрино спечели проект, свързан с управлението на отпадъците

Община Ветрино

Община Ветрино спечели проект „Изграждане на система за компостиране на място на биоразградими отпадъци на територията на община Ветрино“ по процедура BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Това съобщиха от общината във Фейсбук.

„Основната цел на проекта е изпълнение на приоритетния ред при управлението на отпадъците за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци, чрез осигуряване на компостери и мобилни съоръжения за предварително третиране на зелени отпадъци“, пишат от общинския пресцентър.

Стойността на проекта е 237 844,90 лв., от които европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие е 202 168,17 лв., а националното – 35 676,73 лв.

Срокът за изпълнение е 17 месеца – от 08.06.2022 година до 08.11.2023 година.

На 08.08.2022 година от 11:00 часа в сградата на община Ветрино ще се проведе пресконференция за представяне на проекта и неговите параметри.

ВН

Четете още: