Изискват от кметовете във Варненско да внесат средства по определен фонд – 5 август 1925 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 5 август 1925 година председателят на Варненската постоянна общинска комисия изпраща писмо до общинските кметове в окръга. В него той посочва, че едва 12 от общините са му пратили преписи от вносните листове за внесените суми за фонда „Подобрение на затворническото дело“ и призовава тази работа да бъде свършена възможно най-бързо.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 7 август 1925 година:

„Прокурорския паркет с писмо до 6668 от 22 юлий т, г. съобщава, че въпреки окръжното ни предписание под № 4471 от 20 август 1924 год само 12 общини до сега са му пратили преписи от вносните листове за внесените суми за фонда „Подобрение на затворническото дело“ по бюджетите им за 1924-925 год.

За да не се водят в бъдаще излишни преписки по тоя въпрос, който е общо дело и не требва да се гледа така леко на него, предлагам на ония общински кметове които още не са изпълнили горепоменатото ни окръжно да сторят това в най-скоро време, а на всички кметове в окръга — след като са получили вече утвърдените им бюджети за 1925—926 год. да внесат за сметка на фонда в Б. 3. Банка предвидените по бюджета суми, след което препис от втория екземпляр на вносния лист изпратят на г-на прокурора при Варненския окръж. съд на разпореждане.

Комисията се надява, че от всичко това ще се вземе добра бележка, за да не се дава повод за напомняне и изпълнение на тоя им дълг. Председател: М. Бояджиев Секретар: М. Ботушаров“.

ВАРНА новини

Четете още: