Променят общинската наредба за определяне на местни такси и цени на услуги във Варна

комисия финанси

Комисията по финанси към местния парламент във Варна даде положително становище за промени в общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съобщиха от пресцентъра на ОбС – Варна. С тях се отменят таксите за ползване на детски ясли и градини, която влезе в сила от 1 април 2022 г., стана ясно на днешното заседание на комисията. В изпълнение на законовите разпоредби и с цел синхронизиране с измененията в националното законодателство  се премахват текстовете в наредбата, засягащи таксите за детските ясли и градини. За прилагане на новата уредба за 2022 г., включително за компенсиране на отпадането на таксите, са предвидени 5 744 700 лв. За децата в детски ясли са предвидени 1 299 375 лв. от държавния бюджет, което ще осигури по 93,75 лв. на месец за едно дете и е с 95,3% повече от досега определената пълна месечна такса от 48 лв.

Променят се и таксите за посещение в обсерваторията „Н. Коперник“, стана ясно на заседанието на комисията. Цената за посещение за ученици, студенти и пенсионери става 2 лв., а за възрастни 6 лв. Остава безплатното посещението за деца и ученици, които посещават НАОП „Н. Коперник“ в рамките на часове, включени в учебната програма. Ученици, студенти и пенсионери, които искат да използват телескоп за наблюдение ще трябва да заплатят 1 лв., а възрастните 2 лв. Част от мотивите за промяната са разходите необходими за монтиране на нов цифров многопроекторен планетариум, за съвременни мултимедийни демонстрации и осъвременяване на постоянната експозиция около звездната зала. На 7 лв. на нощувка се завишава и цената за нощувка в ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ за лица извън списъка на настанени в извънучебно време.

Вижте видео:

BH

Още по темата:

Тодор Балабанов: Търсим дългосрочно разрешаване на казуса с Тубдиспансера (ВИДЕО)