„Булгаргаз” обяви търг за около 550 млн. куб. м втечнен газ

Булгаргаз

Държавният газов доставчик обяви в сряда търга за доставки на втечнен природен газ, съобщиха от „Булгаргаз”.

До 18 август ще се търсят общо 5,5 млн. МВтч или около 550 млн. куб. м суровина за периода октомври, ноември и декември 2022 г. с място за разтоварване – гръцкия терминал за регазификация „Ревитуса”.

Търсеното количество за октомври е 1.5 млн. МВтч, а за следващите два месеца съответно по 2 млн. МВтч.

От „Булгаргаз” посочват, че продавачът следва да посочи всички допълнителни разходи, които могат да възникнат за Купувача при доставката. В случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за сметка на Продавача.

В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че „Булгаргаз” потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата „Булгаргаз” не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните, посочват от дружеството.

Четете още: