Кметът Михаил Колони определя цената на хляба във Варна – 10 август 1891 г.

Рисунка на хляб

На 10 август 1891 година кметът на Варна Михаил Колони издава приказ, с който регламентира цената на хляба в града. Цените са разделени в две категории – първо и второ качество.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 20 август 1891 година:

„№203
Гр. Варна, 10-ий Август 1891 год.

Кмета на Варненската Градска Община, пред вид решението на Общинский Съвет от вчера,

Постанових:

I. От утре, 11 того, до второ распореждание, хлеба изваждан за продан в гр. Варна да се приготвя от изискуемото се качество чисто житно брашно, добре испечено, по далеозначените теглилки и цени:

А. Първо качество (бял хляб)
1. Един хляб от една ока 30 ст.
2. 1666 драма 20 ст.

Б. Второ качество (чер хляб)
1. Един хляб от една ока 28 ст.
2. 285 драма 20 ст.

Нарушителите на тоя приказ, по надлежно съставени от надлежните Общински агенти и санитарни пристави, актове, ще да се подхвърлят на наказание, съгласно със закона.

Кмет: М. Колони“.

ВАРНА новини

Четете още: