ОбС – Варна, промени общинската наредба за определяне на местни такси и цени на услуги

Сесия на ОбС - Варна.

Снимка Пресслужба ОбС - Варна

Местният парламент във Варна промени общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С тях се отменят таксите за ползване на детски ясли и градини, която влезе в сила от 1 април 2022 г., стана ясно на днешната сесия. В изпълнение на законовите разпоредби и с цел синхронизиране с измененията в националното законодателство се премахват текстовете в наредбата, засягащи таксите за детските ясли и градини.

За прилагане на новата уредба за 2022 г., включително за компенсиране на отпадането на таксите, са предвидени 5 744 700 лв. За децата в детски ясли са предвидени 1 299 375 лв. от държавния бюджет, което ще осигури по 93,75 лв. на месец за едно дете и е с 95,3% повече от досега определената пълна месечна такса от 48 лв.

Променят се таксите за посещение в обсерваторията „Н. Коперник“. Цената за посещение за ученици, студенти и пенсионери става 2 лв., а за възрастни 6 лв. Остава безплатното посещението за деца и ученици, които посещават НАОП „Н. Коперник“ в рамките на часове, включени в учебната програма. Ученици, студенти и пенсионери, които искат да използват телескоп за наблюдение ще трябва да заплатят 1 лв., а възрастните 2 лв.

Част от мотивите за промяната са разходите необходими за монтиране на нов цифров многопроекторен планетариум, за съвременни мултимедийни демонстрации и осъвременяване на постоянната експозиция около звездната зала. На 7 лв. на нощувка се завишава и цената за нощувка в ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ за лица извън списъка на настанени в извънучебно време.

ВН

Прочетете още:

Актьорът Михаил Мутафов получава ключовете на Варна! Вижте и новите носители на почетни знаци