Област Варна е на пето място по брой започнати строежи на сгради

Работник на строеж.

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 2 380 жилища в тях и 260 484 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 78 984 кв. м РЗП. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях – със 123.5%, както и общата им застроена площ – със 112.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.9% повече, а общата им застроена площ – с 58.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 63.7%, броят на жилищата в тях – над два пъти, а разгънатата им застроена площ – със 163.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 10.3% повече, а тяхната РЗП нараства над два пъти.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 399 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) – с 338 броя и София с 243 броя.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Варна е започнал строежът на 110 жилищни сгради с 1 231 жилища в тях и със 139 152 кв. м разгъната застроена площ и на 30 други сгради с 55 495 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 48.8%, докато жилищата в тях се увеличават с 63.0%, а разгънатата им застроена площ – с 53.7%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран ръст, съответно с 42.9 и 667.5%. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват c 19.1%, докато жилищата в тях се увеличават със 74.4%, както и общата им застроена площ – с 43.1%. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, но тяхната РЗП нараства над четири пъти.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на пето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив – 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) – 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София – 145 жилищни и 27 други сгради и Бургас – 117 жилищни и 38 други сгради.

Четете още: