Поставят таван на цените във Варна – 14 август 1923 г.

Лозаро-винарската и овощарска изложба 19-25.09.1932 г.

Лозаро-винарската и овощарска изложба 19-25.09.1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 14 август 1923 година кметът Христо Мирски издава заповед, по силата на която трябва да се поставят етикети на цените върху стоките от първа необходимост. Глобата за всеки, който си е затворил очите пред закона, е можела да достигне до 500 лева.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 18 август 1923 година:

„Заповед №151

Гр. Варна, 14 август 1923 г. §4

За да може да се контролира по-добре, нормираната цена на предметите от първа необходимост, заповедвам: да се поставят етикети върху нормираните предмети, за цената на която ще се продава предмета.

Неизпълненителите на настоящата ми заповед ще се наказваат с глоба до 500 лева.

Възлагам на санитарните и административни власти в града да следват за изпълнението на настоящата ми заповед.

Председател: Хр. Мирски

Секретар: х. К. Иванов“.

ВАРНА новини

Четете още: