Започва приемането на първокласници в стара Варна – 17 август 1892 г.

Улица "Преславска" в началото на миналия век

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 17 август 1892 година от управлението на Варненските народни основни и детски училища обявяват началото на приема на първокласници. При „детските“ училища е позволен приемът на пет-годишни деца, докато при „основните“ се изискват навършени шест години.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 19 авгсут 1892 година:

„Обявление №178

Управлението на Варненските Народни Основни и детски училища чест има да обяви с настоящето си на интересующите се следующето:

1) Записванието на новопостъпившите ученици и ученички в Основните и Детски училища за през учебната 1892-93 година, както и записванието на бившитепри същите училища ученици и ученички, се начева от 24 того и ще трае до 2 Септемврий.

През това време ще стават и повторителните испити;

2) Всякой ученик и ученичка ще се записва в това училище, в което ще следва;

3) При записванието новопостъпившите ученици и ученички трябва да се довеждат от родителите или настойниците си и да представят на учителя или учителката метрическо (кръщелно) свидетелство, че са навършили шестата (за в Детските училища за сега петата) година на възрастта си и ако е възможно, лекарско свидетелство, че им е присадена сипаницата (шарката). Бишвите ученици и ученички трябва да представят само училищното си свидетелство от миналата учебна година;

4) Редовните училищни занятия се начеват на 2 идущий Септември;

5) Не се приемат в училището временно деца, които страдат от прилепчиви болести или не им е присадена сипаницата, а не се приемат са винаги повредените в ума си, глухите, немите и слепите деца.

Гр. Варна, 17 Август 1892 г“.

ВАРНА новини