Продължават инфраструктурните подобрения в район „Аспарухово“ във Варна

Аспарухово

Снимки: Фейсбук

Продължават инфраструктурните подобрения във варненския район „Аспарухово“. Предстоят редица ремонти на улици и междублокови пространства, очаква се да започне ремонтът на пътя за „Галата“, облагородяване на зоната около Рибарско селище „Карантината“ и обновяването на Аспаруховия парк. Това съобщи районният кмет Ивайло Маринов.
 
„Уважаеми жители на район „Аспарухово“,
Вчера с кмета на община Варна г-н Портних извършихме оглед и обсъдихме предстоящите инфраструктурни подобрения на редица места в целия район.
 
кметовете Портних и Маринов
 
Направихме оглед на междублоковите пространства около бл. 38, бл.40 и бл.42 на ул. „Св.св. Кирил и Методий“ /т.нар. военни блокове/ в кв. „Аспарухово“, където приключи първият етап от ремонта и предстои втори етап. Там вече са изградени нови и реновирани стари паркоместа – над 50 на брой, извършено е цялостно облагородяване с поставени беседка и пейки пред бл. 42, извършен е цялостен ремонт на съществуващото старо игрище, което вече е обособено за игра на баскетбол и футбол.
 
Обсъдихме проблемите в инфраструктурно отношение, касаещи бл.38 и бл.40, като целта е да бъде изпълнен целият проект, както е замислен първоначално в двата етапа, и съответно търсим възможности как това да се случи. Освен ремонт на входовете и околоблоковите пространства там ще бъдат изградени рампа за инвалиди, кът за отдих, две детски площадки с комбинирани съоръжения и фитнес на открито. До края на месеца ще бъде поставено осветление, а през септември ще бъдат засадени нови дръвчета на подходящи места. С това целият микрорайон ще придобие напълно нов облик.
 
С г-н Портних обсъдихме и всички останали участъци в района, където предстоят ремонти.
За кв. „Аспарухово“ са предвидени пет улици: „Инж. Каракулаков“, „Св.св. Кирил и Методий“ /от читалището до бункера/, „Искър“, „Найчо Цанов“ и „Злетово“. Проектите за тези пет улици за изготвени, издадено е разрешение за строеж, осигурено е финансиране и в момента тече процедура по избор на изпълнители. Надявам се в най-кратки срокове процедурата да приключи и след летния сезон ремонтите там да започнат.
 
Осигурено е финансиране за ремонта на междублоковите пространства на т.нар. Руски блокове и междублоковото пространство заключено между бул. „Народни будители“ ул. „Перник“ ул. „Искър“ ул. „Чонгора“, ул. „Детелин Войвода“ и ул. „Балкапан“. Чакаме избор на изпълнител, за да стартират дейностите.
 
Обсъдихме и факта, че сме длъжници на квартал „Галата“!
Работим и сме в напреднал етап по проектиране на цялостна рехабилитация ул. „Кап. I ранг Георги Купов“ и ул. „Крайбрежна“. Освен подмяна на съществуващите асфалтови настилки по двете улици и изграждане на нови тротоари, новоизграденият тротоар на ул. „Кап. I ранг Георги Купов“ ще бъде продължен до стълбите към плажа.
 
Обсъдихме и така належащия ремонт на пътя за „Галата“. За трети път подаваме документи за този обект до Министерски съвет, последно това се случи на 16.08.2022 г. Надявам се служебното правителство да одобри готовия проект, за да може след края на летния сезон ремонтните дейности и там да започнат. Освен рехабилитация на пътните платна проектът предвижда изграждане на пешеходна алея, облагородяване на зоната около Гледката, изграждане на ВиК съоръжение с дължина над 3 км. – от помпената станция на „Карантината“ до разклона за местностите Прибой и Боровец /т.нар. Кръст/. Канализацията ще облекчи много живущите в местност Зеленика, част от кв. „Галата“ и част от Боровец север, които в момента са на септични ями.
 
Друг важен проект за жителите на „Галата“ и прилежащите вилни зони е изграждане на пешеходна и велоалеи от Кръста до входа на Прибой и Ракитника. Ще бъдат подменени спиркозаслоните.
В напреднала фаза е изготвянето на проекта за цялостна рехабилитация на главния път от табелата на местност Ракитника до разклона за хижа „Черноморец“, където също ще бъдат изградени пешеходна и велоалеи. С този ремонт ще обновим цялото трасе от влизането в район „Аспарухово“ от моста на ул. „Народни будители“, през „Мара Тасева“, „Първи май“ до обръщача на Ракитника.
Не сме забравили и Островната зона, където пътят е в окаяно състояние. Изготвя се проект за цялостна рехабилитация на участъка от железния мост до базата на „Петрол“.
Като представител на община Варна в МИРГ, включваща и общините Белослав и Аксаково съм пряко ангажиран с проектите за Рибарско селище „Карантината“, които са готови, осигурено е финансиране за първия етап на реализацията, чакаме от Министерство на земеделието да бъдат подписани документите, за да стартираме ремонтните дейности. Първият етап включва изграждане на ВиК и Ел инсталации, поставяне на осветителни тела и изграждане на информационен и обучителен център.
 
Пространството около рибарските къщи ще бъде облагородено, за да придобие мястото завършен вид и да се превърне в музей на открито, където жители и гости на район „Аспарухово“ ще имат възможността да се запознаят с живота на рибарите и рибарския поминък.
За втория етап имаме изготвен проект, който ще включва изграждане на спортни съоръжения за плажни спортове, където ще могат да се провеждат спортни мероприятия от местни и републикански първенства.
 
Готов е ПУП-ът на парк „Аспарухово“, изготвени са проектите. За там беше осигурено финансиране от третото правителство на Бойко Борисов, което след това беше спряно от следващото правителство и сега отново очакваме да ни бъдат отпуснати средства за ремонт на парка. Изцяло ще бъде реновиран Аспаруховият вал, ще бъде изграден информационен център за желаещите да се запознаят с историята на Аспаруховия вал и район „Аспарухово“, изграждане на пешеходни алеи, места за рекреация, отдих и спорт, като целта е паркът да се превърне във втора Морска градина на Варна. Ще бъде изградена постоянна сцена, където да се провеждат културните мероприятия в района и да служи на читалищата и самодейни танцови и певчески състави за изяви.
 
С г-н Портних обсъдихме идеен проект за облагородяване на местността Джанавара, където се намира една от най-интересните раннохристиянски църкви в България. Целта е да се изгради инфраструктура до разкопките, да се постави осветление, да се обособи място за туристи, за да могат повече жители и гости на Варна да се запознаят с историята на това място. Работим в посока там също да бъде обособен музей на открито.
 
Дългосрочната ни цел е да надграждаме вече направеното и да изграждаме ново до превръщането на район „Аспарухово“ в едно уютно за жителите и привлекателното за гостите на Варна място!“, написа във Фейсбук кметът на „Аспарухово“.