Съобщават за наличието на фалшиви монети във Варна – 19 август 1897 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 19 август 1897 година кметът Жеко Жеков издава обявление, в което предупреждава, че в страната циркулират редица фалшиви монети като той посочва четири примера от последните месеци.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 22 август 1897 година:

„№9894.

Гр. Варна, 19 Август 1897 год.

Варненското Градско Общинско Управление обявява за знание, че на 5 Юний т.г. Сърт-Аланский общ. кмет, Балбунарска околия, когато проверявал прихода от горите намерил една фалшива 20 ст. никелова монета; също на 3-й Юлий Щръклелский общин.

Писар когато приемал от Велика Петрова от с. Щрънклево пари за капан на едно добиче намерил също една такава 20 ст. фалшива монета. И двете били направени от смес – куршум и калай, много по-леки от общикновенните и с пръст можели да се сгъват.

Също у Старо-Загорский жител илия Стоянов се намирала една фалшива 20 ст. Монета, която се различавала от Българските 20 ст. никелови монети само по това, че била от олово и малко грубо изляена.

Кмет: Ж. Жеков“.

ВАРНА новини

Четете още: