Откриват голяма занаятчийска изложба във Варненско – 23 август 1925 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 29 юли 1925 година Варненската окръжна постоянна комисия адресира писмо до всички общински кметове в окръга. В него от комисията съобщават, че на 23 август с.г. ще бъде открита занаятчийска изложба. Молбата на окръжните администратори била кметовете да разгласят за събитието, за да събудят интереса на занаятчиите към него.

Писмото е публикувано във „Варненски окръжен вестник“ от 31 юли 1925 година:

„Съгласно решението на окр. съвет от последната му сесия — прот. № 4/10 – 6 март 1925 г., комисията ни урежда 15 дневна занаятчийска изложба, която ще се открие на 23 август т. г. и закрие на 6 септемврий т. г. За да даде благодатните резултати тази изложба, както за нашите занаятчии в окръга, така също и за повдигане изобщо занаятчийската промишленост в нашата страна, желателно е участието на всички почти занаятчии от Варненския окръг, било с представени модели, или поне само с посещението им.

Комисията се ласкае от вярата че г-да кметовете на всички общини в окръга ще улеснят това първо по рода си в нашия окръг дело, като живо проагитират тази изложба между занаятчиите в техните райони, като им пояснят големата полза, която биха извлекли с участието си. Не бива да се изостави нито един занаятчия, от която и да било професия без да му бъде съобщено за тази изложба.

Съобщенията т. е. поканите г. г. кметовете ще извършат срещу подпис в разсилни или списъци, които най-късно до 10 август т. г., заедно с сведенията с какви поименно модели ще участвуват отделните занаятчии да се представят в комисията. Да се разбере, че участието на занаятчиите не е задължително, а само желателно.

Председател: М. Бояджиев. Секретар; М. Ботушаров“.

ВАРНА новини

Четете още: