Вижте кои са най-добре платените професии във Варна

ВАРНА новини лого

iStock Photos/Getty Images

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2022 г. е 1 619 лв., за май -1 546 лв. и за юни – 1 535 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. – 1 566лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 373 лв., София – 1 645 лв. и Враца – 1 570 лева, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 9.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование“ – с 19.0%, „Добивна промишленост“ – с 18.1% и „Строителство“ – с 15.1%.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.2% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 413 лева;

„Финансови и застрахователни дейности“ – 2 265 лева;

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 043 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 021 лева;

„Други дейности“ – 1 104 лева;

„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 221 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор се увеличава с 9.6%, а в частния сектор – с 14.7%.

 

Прочетете още: 

В условията на инфлация: Да харчим или да пестим?