Забраняват струпването на строителен материал по варненските улици – 29 август 1897 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 29 август 1897 година кметът Жеко Жеков забранява на варненските строители да държат строителен материал по улиците на града. Призовават се всички, които нямат разрешително за полагане на труд, да се обърнат към общината, за да се сдобият с такова.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 29 август 1897 година:

„Приказ
№280

Гр. Варна, 29 Август 1897 год.
Подписаний Кмет на гр. Варна, на основание чл. 88 п. 4 от „Закона за Градските Общини“, приказа по общината №171 94 г. видоизменям така:

1) На строителите из града, които имат дворове, забранявам им да държат строитерен материял по улиците.

2) Строителите, които нямат дворове, длъжни са предварително да се снабдят с позволително от Общинското Управление за постранството, което искат да заемат на улицата.

3) Забранява се стоварварения строителен материял по улиците, приготвен от частни лица за продан.

Испълнението на тоя ми приказ възлагам на градските комиссари и техническите надзиратели.

Кмет: Жеко Ив. Жеков“.

ВАРНА новини

Четете още: