103% е поскъпнало за година производството и разпределението на ток, топлоенергия и газ

ВАРНА новини лого

Снимка Андрей Андреев, "ВАРНА новини"

Oбщият индекс на цените на производител нараства с 42.5% през юли 2022 година в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 103.0%, преработващата промишленост – с 25.3% , а в добивната промишленост е отчетено намаление – с 4.3%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 година спрямо предходния месец.

Значителен ръст е регистриран за месец при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 19.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост – с 14.1%, и в преработващата промишленост – с 2.2%.

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали – с 9.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 0.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 0.6%. По-високи цени са отчетени при: производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 2.9%, производството на химични продукти – с 2.8%, производството на тютюневи изделия – с 1.8%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти – с 46.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 31.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 30.6%, производството на хранителни продукти – с 28.2%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 8.0% през юли 2022 година спрямо предходния месец. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 20.1%. Намаление на цените е отчетено в добивната промишленост – със 7.8%, и в преработващата промишленост – с 0.8%.

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали – с 11.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 1.7%, производството на електрически съоръжения – с 1.2%. По-високи цени са отчетени при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 4.1%, и при производството на химични продукти – с 3.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 56.0% през юли 2022 година в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 101.6%, преработващата промишленост – с 31.4%, и добивната промишленост – с 4.7%.

Спрямо юли 2021 година съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти – с 66.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 56.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 31.3%, и производството на хранителни продукти – с 29.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 3.4% през юли 2022 година спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 година нараства с 22.2%, става ясно от публикуваните данни на НСИ.

От Dnesplus.bg

Четете още: