Нови противоепидемични мерки във Варна – 16 септември 1891 г.

холера

На 16 септември 1891  кметът Михаил Колони издава приказ, с който въвежда противоепидемични мерки. Причината е вълруването на варицела сред малчуганите. В приказа се призовава гражданите да пазят чистота в домовете си и да бъдат по-отговорни към своите деца. Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 20 септември 1891 година:

„№ 234

Гр, 16 Септември 1891 год.

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община, като взех пред вид донесението на Господина Градския лекар, че в града и до сега продължават да върлуват между маловъзрастните деца някои от епидемическите болести, като скарлатина и други, които при настъпванието на студеното време, могат да се усилат още повече и да вземат по-голям размер от една страна, а от друга – пред вид мнението му относително верките които е необходимо да се вземат за в интереса на общественното здравие, на основание чл. 88 п.23 от закона за градските общини и чл. 15 от санитарния закон,
Постанових:

1. Всички Варненски жители да пазят извънредна чистота в стаите на къщята си, в дворовете и около самите къщя, да обличат децата си чисто и топло и да ги хранят колкото се може по-добре и ако е възможно всекий ден с месо и мляко;

2. Никой от възрастните жители да не ходят и свойте деца да не пущат да ходят в такива къщя, в които има или на скоро е имало деца болни от скарлатина или друга някоя заразителна болест;

3. Всичките без исключение Варненски жители се задължават щото щом някое от техните деца се разболеят от скарлатина или даже и само от гърло тутакси да съобщават на Градското Санитарно Отделение за своевременното взимание от негова страна надлежащи санитарни мерки;

4. Състоятелните жители в случай на заболевание от скарлатина, или даже и само от гърло някое техно дете се задлъжават напременно да прибягват към лекарска помощ;

5. Бедните граждани в такива случаи се задлъжават за лекарска помощ на болните си от скарлатина деца да се обръщат към градските лекари;

6. Всичките учители да съобщават на санитарното отделение за всекий случай на заболевание от: гърло, скарлатина, или нейните последствия – лупения на кожата по ръцете, с отеклост на лицето, или окслоушните жлези, които би забележили между децата в училището, а така също и за всичките деца, които по каквато и да би било болест отсъствуват от училището;

7. Всичките ученици и ученички, които могат имат братя, или сестри болни от скарлатина, или някоя заразителна болест ако не живеят в особна къща, да се не допущат в училището до окончателното оздравявание на болните братя и сестри;

8. Ученици и ученички, които са били болни от скарлатина да се не допущат в училището без да представят лекарско свидетелство за тяхното окончателно оздравявание;

9. Умрелите от заразна болест покойници, съгласно правилника за мъртвопроверителството, трябва да се погребват колкото се може по-рано от истичанието на определия срок.

10. Умрелите от заразни болести покойници трябва да се носят за погребение в добре затворени от всякъде сандъци;

11. По никакъв начин не трябва да се допущат деца да посещават, или съпровождат покойници умрели от заразна болест;

12. Покойници умрели от заразна болест не могат да се носят в църква, в направо от дома на гробищата;

13. Всичките г.г. Лекари в гр. Варна, съгласно предписанието на Граждансата Санитарна Дирекция от 20 Август т. 1891 година, под №3075, се умоляват за всеки нов случай на заболевания от скарлатина, своевременно да съобщават на санитарното отделение;

14. Градските агенти и санитарни коммисари, съгласно чл. 6 и 9 от санитарний закон за санитарните пристави, се задлжават за всекий нов случай на заболевание от заразна болест, своевременно да съобщават в санитарното отделение;

15. Всичките бабувачки в гр. Варна се задлъжават, щото щом забележат в някоя къща случа на заболевание от гърло, скарлатина или от послествията на скарлатината, като: лупение на кожата на ръцете и краката, с отеклост на подчелюстите, или на всичкото тело, тутакси да съобщават на санитарното отделение;

16. До окончателното прекратявание на заразната болест скарлатина, да бъдат затворени всичките без исключение Общински и частни забавачници в града

Кмет: М. Колони“.

ВАРНА новини

Четете още: