Убийствен доклад на ЕК разби на пух и прах „перфектната работа“на „Промяната“ на „Капитан Андреево“!

ВАРНА новини лого

Stock/Getty Images

Одитен доклад на Европейската комисия за периода 6-9 юли 2022 г. на ГКПП „ Капитан Андреево” разби на пух и прах действията на кабинета „Петков” по отношение на опорката за въведения там така наречен “перфектен ред на работа”!!!

Извънредният одитен доклад е извършен съгласно общите разпоредби на правото на ЕС след множество сигнали до Еврокомисията за закононарушенията които се случват на ГКПП след встъпването в длъжност на “борците срещу корупцията” Христанов и Даскалов и вследствие на получената от службите на Комисията информация, че официалният контрол не се извършва в съответствие с правото на Съюза като оценката касае моментното състояние на граничния контрол към датата на одита!

Седем месеца след встъпването в длъжност като шеф на БАБХ на Христо Даскалов, всички неистини изречени от него и шефа му – хулигана от Кресненското дефиле зам. министър Христанов, биват безапелационно разбити: в доклада на ЕК ясно се оценява състоянието на “тотално реформирания” граничен контрол като европейският одитиращ орган казва следното: „Предвид значителните структурни, процедурни и оперативни несъответствия, наблюдавани по време на настоящия одит, българските органи НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ да гарантират, че съответното законодателство на ЕС се прилага правилно по отношение на официалния контрол на стоки, въвеждани в ЕС чрез ГКПП „Капитан Андреево”, и НЕ МОГАТ да предоставят гаранции, че тези стоки са в съответствие с правилата на ЕС”, се посочва в доклада.

Служителите на ЕК посочват нарушенията, които са констатирани по време на проверката.

„Съгласно данните от TRACES-NT за първите шест месеца на 2022 г. компетентните органи на ГКПП Капитан Андреево не са потвърдили пристигането и съответствието на приблизително 25 % от транзитните пратки, когато този ГКПП е посочен като изходен ГКП. Това не е в съответствие с член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/2124 и член 40, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2019/1715”, констатират проверяващите.

По време на посещението на пункта одитният екип е установил, че официалният ветеринарен лекар не е извършил проверка за идентичност на пратка от стоки от животински произход, разрешена за транзит, пише БЛИЦ.

„Освен това компетентните органи на ГКП не са пломбирали транспортното средство, напускащо ГКП, което не е в съответствие с член 19, буква г) от Регламент (ЕС) 2019/2124”, се посочва в доклада на ЕК.

„От данните в TRACES-NT 121 живи животни са влезли в ЕС през първите шест месеца на 2022 г. чрез ГКПП Капитан Андреево. През периода на одита в този ГКПП не са били въведени такива пратки и поради това одитният екип не е бил в състояние да наблюдава официалния контрол по този аспект”, става ясно още от документа.

Одитният екип също така отбеляза, че служителите на БАБХ не са предприели последващи действия по пратки, за които не са получили потвърждение за пристигане на контролния пункт. Това не е в съответствие с изискванията, определени в член 6, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията. „БАБХ не можа да обясни ниската честота на физическите проверки, включително лабораторните изследвания, на пратки с някои други стоки от неживотински произход, подлежащи на временно засилване на контрола в ГКПП”, пише още в доклада.

„Одитният екип установи, че две проби от всяка партида пратки в едно транспортно средство са представени в две каси, поставени върху палетите в задната част на транспортното средство. Не е ясно кой предварително е поставил тези проби или дали те са били представителни за въпросните партиди и са избрани на случаен принцип от длъжностните лица. Като се има предвид големият брой пратки, преминаващи през ГКПП Капитан Андреево, такова представяне може да означава, че пробите може да не са представителни или да не са били избрани на случаен принцип”, посочват инспекторите.

7dnibulgaria.bg

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Още по темата:

Харалан Александров: Най-силният рекламист на „Възраждане“ е Кирил Петков (ВИДЕО)