Обява за търг на „Обреди“ ЕООД

Обреди

Снимка: Фейсбук

„Обреди”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”акад. Андрей Сахаров” № 1, представлявано от Тодор Генков – Управител, съобщава, че на 20.09.2022 г.., в заседателната зала на Дружеството – ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1, ще се проведе публичен търг с явно наддаване с предмет: Отдаване под наем на терени подходящи за:

  • Офис/склад
  • Репетиционна зала
  • Прилежаща площ към склад

находящи се в Централен гробищен парк „Варна” и   Културно битов комплекс – ул.”Крали Марко” № 3. Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 10:00 – 15:00 часа до 19.09.2022 г. Закупуването на тръжни книжа може да стане най-късно до 14:00 часа на 19.09.2022 г. в счетоводството на дружеството. Документи за участие могат да се подават до 16:00 часа на 19.09.2022 г. в касата на „Обреди” ЕООД на адрес: гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1.

За информация тел: 0889/078678