Ден на отворените врати в Провадия-Солницата

Провадия-солницата

Снимка: Исторически музей-Провадия.

На 22 септември, четвъртък, от 08:00 до 15:00 часа ще се проведе традиционният ден на отворените врати в праисторическия обект Провадия-солницата.

От община Провадия обявиха във Фейсбук, че желаещите да посетят обекта могат да разчитат на подсигурен превоз на групи от по 10 души. Тръгването е от паркинга до задния вход на сградата на общината в часове: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30.

След приключване на обиколката на обекта, ще се осъществява и връщането по график на място.

ВАРНА новини

Четете още: