Открита е обществена поръчка за проектиране на кръгово кръстовище на пътя Провадия – Айтос

Табела на Айтос от входа по пътя София - Бургас

Снимка: Андрей Андреев, ВАРНА новини.

Областно пътно управление – Бургас стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект за кръгово кръстовище на път III-208 Провадия – Айтос при 92-ри км и за мерки за успокояване на движението на входа на гр. Айтос. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Съществуващото пътно кръстовище при 92-ри км на третокласното трасе при пресичането с общински път в чертите на град Айтос представлява четириколонно кръстовище без светлинна сигнализация. Целта е да се промени типът на кръстовището от четириклонно в кръгово, с което ще се подобрят технико-експлоатационните му характеристики и ще се осигури безконфликтно преминаване на транспортните потоци, както и безопасното преминаване на пешеходците през кръстовището.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Прогнозната стойност на поръчката е 9 500 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 20 октомври 2022 г.

Четете още: