Карлово е домакин на седмата научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания

Плакат

На 23 и 24 септември 2022 г. в гр. Карлово ще се проведе седмата научна конференция по стопанска история, съобщиха за „ВАРНА новини“ от Икономически университет – Варна.

Конференцията е организирана от Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) със съорганизатори Фондация „Евлогий и Христо Георгиеви“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Центърът за стопанско-исторически изследвания създава мрежа от специалисти от водещите български университети и научни институции като си поставя за цел да изгради връзки и сътрудничества между тях, да дава нови насоки на изследване и да допринася за по-доброто познаване на стопанската история на България и Балканите.

Благодарение на поканата на Фондация „Евлогий и Христо Георгиеви“ за място на тазгодишната конференция беше избран град Карлово, от където тръгва търговската и благотворителна дейност на двамата видни възрожденци Евлогий и Христо Георгиеви. Тематично няколко от докладите, които ще бъдат представени на конференцията, са посветени именно на дейността на братя Георгиеви.

В конференцията ще участват специалисти от Икономически университет – Варна, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Международно висше бизнес училище – Ботевград, Българска академия на науките, музеите в Пловдив, Силистра, Добрич, Казанлък и Попово.

Специален гост на конференцията е проф. Шевкет Памук – световно признат специалист по стопанска история, който преподава в Босфорския университет в Истанбул. Той ще дискутира в широк мащаб икономическото развитие на европейските и развиващите се държави, разглеждайки го в исторически план – от XVI век до наши дни.

На конференцията ще бъдат представени теми от античната стопанска история до съвремието, сред които: търговските контакти на римляните, външнотърговските дилеми на българския пазар през XIX век, развитие на предприемаческото съсловие, историята на отделни търговци и предприемачи, стопанското развитие на отделни селища през османския период.

Четете още: