Солта във Варна поевтинява – 21 септември 1933 г.

ВАРНА новини лого

Понеделничният пазар на бул. Съборни, създаден през 1879 г. през 1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека (catalog.libvar.bg).

На 21 септември 1933 година във Варна регламентират цената на солта във Варна. Решението е взето от общинския съвет и било подкрепено от „Закона за облекчение продоволствието и намаление на скъпотията.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 30 септември с.г.:

„Заповед Препис. № 57 гр. Варна, 21 септември 1933 г. §

На основание чл. 2 п. п А, Б и В чл. чл. 10 11 и 12 от закона за облекчение продоволствието и намаление на скъпотията“, в свръзка с чл. 72 от „закона за градските общини“ и решението на Варнен. град. съвет протокол № 43/377 от 21 септември 1933 год.

Заповедвам:

1. Морска сол Анхиалска да се продава на едро франко вагон Анхиало по 220 лева торбата от 100 килограма. На едро франко склада ангросиста Варна включително торбата до 283 лв. На дребно детайлиста да продава до 3.30 лв. килограма.

2. Морска сол „Гларос“ да се продава франко вагон Бургасъ, до 250 лева торбата от 100 кгр. На едро франко склада ангросиста Варна, включително торбата до 306 лева. На дребно детайлиста да продава до 3.60 лв. килограма.

3. Каменна сол ромънска франко вагон гранична гара, до 300 лв. стотех килограма. На едро франко склада ангросиста Варна, до 360 лева стотех кгр. На дребно детайлиста да продава 4 лв. кгр.

4. Ситна сол готварска франко вагона Варна, до 3,80 лв. кгр. франко склада ангросиста до 4 лв кгр. На дребно детайлиста да продава до 4.60 лв. килограма. Контролата на настоящата ми заповед възлагам на органите ми от Комисарството по прехраната за строгото и точно изпълнение, като за нарушение да се съставят актове.

п. Кмет-комисар: (п.) Г. Трайков“.

ВАРНА новини

Четете още: