Кметът Руси Матеев с тревожна новина за Добруджа – 22 септември 1893 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 22 септември 1893 година кметът Руси Матеев издава обявление, в което представя важна новина за пътуващите към Румъния варненци. Според посочената от него информация почти всички гранични пунктове на северната ни съседка са били затворени.

Влизането в страната става единствено след санитарен контрол и дезинфекция.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 1 октомври 1893 година:

„Обявление №7532

Гр. Варна 23 септемврий, 1893 г.

Вследствие на окръжното предписание на Варненский окръжен управител от 13 того тази година под №8282, основано на окръжното на Гражданската санитарна дирекция от 1-й същий под №4736. Варненското градско общинско управление обявява за всеобщо знание, че ромънский министерски съвет в заседанието си от 15 Август т. год. решил да се запрети влизането в Ромъния през всичките гранични пунктове находящи се между Маморница и Турну-Розу включително, освен Бурду-Тепи и Предеал, гдето се урежда санитарното преглеждание на пътниците и служба за дезинфекция на нечистите им дрехи.

Кмет: Руси Матеев“.

ВАРНА новини

Четете още: