Болест по свинете тормози Варненски окръг – 23 септември 1926 г.

Рисунка на прасе

На 23 септември 1926 година окръжният ветеринарен лекар Тюлев изпраща делово писмо до ветеринарите, фелдшерите и общинските кметове във Варненския окръг. Към него той изпраща и екземпляр от препоръките на Министерството на земеделието във връзка с борбата по заразните болести по свинете.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 1 октомври 1926 година:

„Съгласно предписанието на Министерството на Земледел. и Държавните имоти Отдъление Ветеринарно под № 6073 от 16 того, изпращам на горепоменатите длъжностни лица по един екземпляр от наредбата за ограничение и прекратяване на заразните болести по свинете, за сведение и ръководство.

Окръж. Ветер. Лекар: Д-р Тюлев“

ВАРНА новини

Четете още: