ОД на МВР – Варна посочи броя на жертвите на войната по пътищата

Линейка и патрулка

Снимка Фейсбук

За времето от 16.09. – 22.09.2022г. на територията обслужвана от ОД на МВР – Варна са настъпили общо 43 ПТП, от които 9 тежки ПТП с 1 загинал и 8 ранени, и 34 ПТП с материални щети. Това сочат данните на полицията.

Причините за възникване на тежките ПТП се анализират, като в зависимост от мястото на тяхното възникване, към съответните пътни (улични) участъци се насочват екипи за осъществяване на контролна дейност по линия на ЗДвП, в т.ч. и чрез прилагане метода на линеен контрол, с цел постигане на максимално въздействие върху участниците в пътното движение и превъзпитаването им към спазване на правилата за движение, респективно ограничаване на предпоставките за възникване на ПТП.

Основен акцент в дейността на служителите от ОД на МВР – Варна, имащи правомощия за работа по линия на ЗДвП и КЗ, е установяване и санкциониране на нарушенията, явяващи се основни причини за пътнотранспортния травматизъм, както следва:

– управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози;

– управление на МПС от неправоспособни водачи;

– отнемане на предимство на ППС и пешеходци;

– управление на МПС с превишена скорост;

За горепосочения период са:

-Установени случаи на управление на МПС след употреба на наркотични вещества и техните аналози – 22

-Установени нарушения В НАСЕЛЕНИ МЕСТА на управление на МПС от неправоспособни водачи и от лишени от право да управляват МПС – 28

-Връчени наказателни постановления по ЗДвП – 278

-Досъдебни производства по чл. 343б от Наказателния кодекс- 22

-Досъдебни производства по чл. 343в от Наказателния кодекс-4

Четете още: