Отчитат недостиг на газьол във Варна – 27 септември 1920 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 27 септември 1920 г. зам.-кметът Попов обявява, че варненското общинско управление изпитва спешна нужда от дизелово гориво за отопление (газьол). Той призовава желаещите да доставят да се обърнат писмено към общината.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 2 октомври 1920 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ

№21482

Гр. Варна, 27 септември 1920 г.

Варненското градско общинско управление обявява на интересующите се, че общината има нужда от газьол. Желающите да доставят такъв да се отнесат с писменно предложение към същото управление.

п. кмет: Попов“.

ВАРНА новини

Четете още: