България сред 15 страни от ЕС с искане за таван на цените на газа