УАСГ: Бившето ръководство на ВМЗ раздало в аванс 3 млн. лева

ВМЗ - Сопот

Около 60% печалба е заложена в строителните договори, възложени от предходното ръководство на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД. Това се посочва в доклад на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, възложен от настоящото ръководство на оръжейния завод.

Припомняме, че предходният изпълнителен директор на ВМЗ Иван Иванов провежда светкавична процедура за избор на строители в последните дни на своето управление, като превежда на фирмите 50% аванс или около 3 млн. лв. без да е ясно за какво ще се разходват парите.

Хронологията е следната. На 2 август Съветът на директорите на ВМЗ решава да се започнат ремонтни дейности във ВМЗ на обща стойност от около 6 млн. лв. На 3 август вече са избрани три строителни фирми.

На 4 август се подписват договорите с тях, като липсва конкретика какво точно ще се ремонтира. На 8 август ВМЗ изплаща на 50% аванс по тези договори или около 3 млн. лв. Едва на 17 август се сключват Анекси към договорите за строителство, в които вече се конкретизира обема на строителните работи. Анализирайки обема работа заложен в тях, обаче се оказва, че всъщност преведения аванс е 67%.

Интересът на ВМЗ не е защитен по никакъв начин като не са поискани никакви гаранции от фирмите-изпълнители, обезпечаващи авансовите плащания.

Съмнителният подход при провеждане на процедурите са основна причина настоящето ръководство на ВМЗ да възложи на Центъра към УАСГ анализ на договорите за строителство. От там изчисляват, на база актуални цени и възложен обем работа, че средната печалба за всяка фирма ще бъде около 60%. За сравнение – средната норма на печалба в сектора при подобни обекти е около 20%.

Анализът на документацията направен от външните специалисти показва, че не е имало заложени изисквания към изпълнителите като опит в сектора, реализирани сходни проекти или др. Липсва писмена документация как и на какво основание са били подбрани участниците и от къде са набавили информация, за да формират своите ценови предложения.

От ВМЗ не са заложили и изисквания към материалите, които следва да се вложат в хода на ремонтните дейности – например посочено е, че следва да се подмени дограмата без да се конкретизира с каква; че следва да се подмени тръбопровод без да се посочи дължината и др.

Предвидените неустойки по договорите са по-тежки за ВМЗ, отколкото за изпълнителите. Не са разработени технически проекти за дейностите към всеки договор, посочват още строителните специалисти.

Един ден преди подписването на Анексите една от фирмите е поискала и получила от ВМЗ приблизително 10% увеличаване на стойността по договора, като е добавила допълнителна работа към договора си, без да предостави официални становища, които да доказват необходимостта от изпълнението й , показва още проверката.

Предстои констатациите на Центъра за научни изследвания и проектиране да бъдат разгледани на Съвет на директорите на ВМЗ, като не се изключва сезирането на специализираните органи за проверка на нерегламентирани практики и облагодетелстване на длъжностни лица при така организираните процедури и сключени договори.

От Dnesplus.bg

Четете още: